Αντλία πόσιμου νερού

χειρωνακτική υδραντλία, φορητή υδραντλία χεριών, Χειρωνακτική αντλία πόσιμου νερού.