Ο τοίχος τοποθέτησε το στιγμιαίο διανομέα ζεστού νερού

τοποθετημένος τοίχος διανομέας ζεστού νερού, τοποθετημένος τοίχος διανομέας βραστού νερού, ο τοίχος τοποθέτησε το διανομέα νερού.