Δοχείο μεταλλικού νερού

αλκαλικό ορυκτό δοχείο, δοχείο φίλτρων νερού, Δοχείο εξαγνιστών νερού.